Endüstri Mühendisi Adaylarının Alabileceği Bazı Eğitimler

Herkese merhaba 🙂

Hepimiz biliyoruz ki okulda aldığımız eğitim önemli fakat yeterli değil. Tamamlama görevi de bize düşmekte.

Endüstri mühendisi olma yolunda ilerlerken alabileceğimiz eğitimlerin başlıkları hakkında konuşalım biraz.. Bu eğitimleri birebir eğitmenlerden de alabilirsiniz (internetten detaylı araştırıp) ya da online olarak da bu eğitimleri (ücretli/ücretsiz) tamamlayıp sertifika alabilirsiniz.

Eğitimleri alabileceğiniz bazı kurumlar: İstanbul İşletme Enstitüsü, Yalın Danışmanlık, Türkiye Kalite Derneği (KalDer), Elginkan Vakfı.

-Problem Çözme Teknikleri

Problem çözme teknikleri, iş hayatında karşılaşılabilen problemleri tespit etmeyi, tanımlamayı, uygun çözüm yöntemine karar vermeyi ve çözüm üretmeyi detaylı olarak inceleyen bir eğitimdir.

Problemleri çözerken kullanılan bazı teknikler: 5N1K, DMAIC, PUKÖ, Pareto analizi, Balık kılçığı diyagramı, Altı şapkalı düşünme tekniği, akış şemaları vs.

Alacağınız eğitimde bu tekniklerin problemlere nasıl entegre edileceğini uygulamalı olarak öğrenebilirsiniz.

 

-A3 Problem Çözme Metodolojisi

A3 ismi Toyota’da kullanılan rapor sistematiğine verilen addır. Kullanılan rapor kağıdı, 297mm x 420mm genişliğinde olduğu için bu isimle anılmakta.

Kayıpların, duruşların, makine/çalışan verimliliğinin, kalite oranının da yer aldığı bu raporlar, problemleri tanımlayıp analiz etmede kullanılır.

Üst yönetime sunum için görsel entegreli kolay anlaşılan bir rapor olması, bu tekniğin yaygın kullanılma nedenlerinden birisi.

Ben bu metodolojiyle geçen yaz staj yaparken tanıştım. Aşağıdaki görselde hazırladığım A3 raporuna ait.

 

-Proje Yönetimi

Proje yönetimi, endüstri mühendisi adaylarını da ilgilendiren bir alan olduğu için bu konuda da uzmanlaşmak isteyenler olabilir.

Proje yönetimi; projelerin tanımlanması, planlanması, yürütülmesi ve başarılı bir şekilde sona erdirilmesi için birtakım araç ve teknikleri kapsar. (İş Tanımı, Görev Matrisi, Kaynak Planı, Kilometre Taşı Çizelgesi, PERT gibi)

Başarılı bir proje yönetimi, sonuçlara daha uygun maliyetle ve zaman kaybetmeden ulaşılmasını sağlar.

 

-MS Project 

MS Project, öğrenmesi son derece basit olan proje yönetimi programıdır. Youtube videoları ile de öğrenebilirsiniz.

Bu program küçük/büyük her ölçüde projede için kullanılabilir. Kaynakları ve iş akışlarını planlama; işlerin yapılması sırasında maliyet ve süreleri kontrol etme imkanı sunmaktadır.

 

-Değer Akış Haritalama (VSM) 

Değer Akış Haritalama, malzeme ve bilgi akışının resmedildiği görsel bir araçtır. Ürünün üretimini gerçekleştirebilmek için gerekli tüm aktiviteleri kapsar.

Bu yöntem, bir ürün için malzeme akışlarını ve bilgi akışlarını gösterir. Bu akışlar sayesinde ürüne katma değer sağlayan ya da değer katmayan faaliyetler belirlenerek, israflar ve israfların kaynakları bulunabilir.

Aşağıda Visio programında hazırladığım VSM çalışması görülmektedir.

-Hoshin Kanri

Japonya’da Hoshin Kanri olarak adlandırılan Politikaların Yayılımı, firmanın gelecek stratejilerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanların kişisel hedefleri ile firma hedeflerinin örtüştürülmesinin amaçlandığı bir sistemdir.

 

-SPC (İstatistiksel Proses Kontrol)

İstatistiksel Proses Kontrol, istatistik tekniklerinin, veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve çözümler getirmek üzere kalite problemlerine uygulanmasıdır.

İstatistiksel proses kontrolünün temel amacı, proseste meydana gelen değişkenlikleri tespit ederek ortaya çıkan hataları analiz edip, prosesin tekrar kararlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Bu analizler yapılırken genellikle minitab veya spss programlarından yararlanılmaktadır. Öğrenmesi zor olmayan bu programlardan birine hakim olmak, endüstri mühendisi için bir avantajdır.

 

-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 revizyonu,  firmaların süreçlerine değer kazandırarak verimliliği artırmayı hedefler.

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensiplerini baz alarak hazırlanır ve geçerli yasal şartların  sağlanması için gereken şartları tanımlar.

 

-Liderlik 

“Her yönetici, lider değildir” tarzı cümleleri hepimiz duymuşuzdur. Kimi yöneticiler sadece işin yapılmasına odaklanırken; kimi yöneticiler (biz onlara lider diyoruz) çalışanlarının da gelişimlerini önemser ve onlara yol gösterir.

Lider doğulmaz ama liderlik öğrenilebilir. Peki nasıl? Liderlik potansiyeli olan insanları gözlemleyin. Çevresindeki insanlara nasıl davranıyorlar?, Örnek alınabilecek davranışları var mı?, Gelişimlerine yardımcı oldukları var mı? bunları tespit edebilirsiniz.

Bu konuda kitaplar da okuyabilir, ted videoları da (Simon Sinek’i öneririm) izleyebilirsiniz. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerden de eğitimler alabilirsiniz.

 

-Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

İşletmelerin müşterileri elde tumak için uyguladığı stratejiler, faaliyetler ve kullanmış olduğu teknolojilerin tamamına CRM denir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi, işletmelerin müşteri ilişkilerini sağlıklı bir şekilde ilerletmelerine  yardımcı olan metodoloji ve araçları içerir.

Özellikle satış, pazarlama gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için alınması gereken bir eğitimdir.

Burada noktayı koyalım 🙂 bir sonraki yazılarda görüşmek üzere.

Bilgiyle ve keyifle kalın.

 

Buket Yaşar

Endüstri Mühendisliği Öğrencisi (2016-2020)

Karadeniz Teknik Üniversitesi