ERP Sorumlusu Ne İş Yapar?

ERP Sorumluları, bir organizasyonun ya da şirketin teknoloji, hizmetler ve insan kaynakları ile ilgili birçok işlevi otomatikleştiren entegre yazılımları kullanmasına ve böylece şirket insan gücünün serbest kalmasına olanak veren bir iş süreci yönetimi yazılımı olan kurumsal kaynak planlaması (ERP) konusunda görev alacak kişilerin aldığı unvandır.

ERP Sorumlusu, görev aldığı şirketteki çalışanların fikirlerini geliştirip yazılıma entegre ederek kaynak planlama kararlarına yardımcı olarak bu işlevle ilgili destek sağlar ve sorumluluk alan kişidir. ERP Sorumlusunun ilk hedefi, ERP yazılımlarının mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak ve herhangi bir eksiklik için çözümler geliştirmek ve denetlemektir. Ek olarak sürdürülebilir olarak yazılımın kullanılmasını sağlamaktır.

ERP Sorumlusu, işletmedeki çalışanların eğitimi, iş süreçleri ve çalışan iletişimi dahil olmak üzere birçok alan için şirketin iş gereksinimlerini ve yazılım ihtiyaçlarını değerlendirecek ve geliştirilen tüm yeni çözümlerin zaman ve maliyet açısından verimli olmasını sağlamakla yükümlüdür.

ERP Sorumlusu, sürecin uygulanması konusunda şirketin tüm seviyelerinin bilgilendirilmesinden ve etkin bir şekilde işbirliğinin sağlanmasından da sorumludur. Saatler değişebilir, ancak ERP Sorumlusu teknik acil durumlar için görev başında olmaya tabiri caizse 7/24 olarak hazır olmalıdır. Genel görevler yani sorumluluklar;

  • Yazılım analizini,
  • Teknik olarak ERP firması ile çalışmayı,
  • Programlar için tasarım özellikleri geliştirmeyi ve
  • Yönetime eylem planlarını sunmayı içerecektir.

Önemli bir şirket içi teknolojik sisteme sahip herhangi bir şirketin bir ERP Sorumlusu istihdam etmesi önemlidir ve bu nedenle ülkemizde de hızla büyüyen bir pozisyondur.

ERP Sorumlusu Görev ve Sorumlulukları

ERP Sorumlusu , önemli çevrimiçi varlığı olan şirketler için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin uygulanmasından ve desteklenmesinden öncelikle sorumlu olacaktır. ERP Sorumlusu, sistemleri analiz edecek ve sistem gereksinimlerini tanımlamak, çözümler tasarlamak ve önermek, yazılımı yapılandırmak ve çalışanları eğitmek için doğrudan çalışanlar ve yönetimle birlikte çalışacaktır.

Sistem Analizi

ERP Sorumlusu istihdam eden çoğu şirket, halihazırda bir ERP sistemine sahip olacaktır ya da yeni bir ERP yazılımına geçiş aşamasında olacaktır. ERP Sorumlusunun ilk işi, optimize edilebilecekleri yollar geliştirmeden önce mevcut sistemin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için incelemek olacaktır.

Kullanıcı Eğitimi ve Desteği

ERP Sorumlusu, sistemin kolay kullanım için optimize edilmesinden ve işlevleri konusunda çalışanları eğitmekten sorumlu olacaktır. Genel olarak, çalışanları mümkün olduğunca verimli bir şekilde eğitmek için bir eğitim programı düzenlenecektir.

Teknik Destek

ERP Sorumlusu, ERP sisteminde günlük bakımdan, ERP üretici ya da danışman firma ile koordineli bir şekilde yeni yükseltmeler kurmaktan ve hata testlerinden sorumlu da olmaktadır. Sistem yapılandırması ve veri geçişi de iş sorumluluklarının bir parçası olup önemli noktalardan biridir.

Proje Geliştirme ve Sunum

ERP Sorumlusu, sistemin herhangi bir yükseltmesinde ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için şirketin diğer tüm birimleriyle koordineli olarak da çalışmakta olup daha sonra yönetime sunulmak üzere uyumlu bir plan da geliştiren kişidir.