Esnek Değer Zinciri Sistemleri ve Küresel Optimumlar

Üretim süreçleri, üretim yolları ve kaynak yönetimin artık insan yönetiminde olmadığı, uygun algoritmalar ile küresel optimumların da baz alınabildiği şeffaf ve adil karar destek sistemleri ile makinelerin ve IT sistemlerinin kendilerinin en iyi yolu belirleyebilecekleri bir teknoloji yani Endüstri 4.0 dönemindeyiz.

Çevik ve Esnek Değer Zinciri Sistemleri..

Rekabetin günden güne arttığı şu günlerde isteğe bağlı kişiselleştirilmiş ürün taleplerindeki artış, Ürün Yaşam Döngüsünün de daha kısa olması gereksinimini gün ışığına çıkartmaktadır. Bilindiği üzere Ürün Yaşam Döngüsü (Product Lifecycle) bir ürünün tüm mühendislik, üretim ve bakımına ait bilgileri elektronik ortamda saklayıp, kontrol edip, kullanıcıların hizmetine sunan bir yaklaşımdır. Değişen müşteri beklentilerinden doğan istekleri karşılamak için Değer Zinciri Sistemlerinin de (Value Chain Systems) daha uyarlanabilir, çevik ve esnek olmasına ek olarak sermaye artışına da optimize olabilecek yapıda olması gerekliliği hızla artmaktadır. Buna göre tedarikçiler geniş müşteri alanlarına doğru yatırımlarını yayabilecek esnek hizmet sunmak zorunda olup ayrıca bu değer zincirlerine ikincil bir modülerizasyon sonucu ile esnek bir şekilde entegre olmalıdırlar.

Ve yine veri hakimiyetinin önemi..

Bu yeni yaklaşım ile maliyetler azalacak, işlemlere ve belirli masraflara limit koyulup, Alıcı-Tedarikçi etkileşimi böylece daha komplex hale gelecektir. İşte bu noktada verinin ne kadar değerli bir rol alacağını böyle bir örnekte de görmekteyiz. Bu karmaşık ve özel işlerin yapılacağı gelecek sanayiinde bu yapıda problem yaşamamak için elimizdeki veriye, stoğa, kaynağa yani her şeye tam anlamıyla hakim olmamız son derece önemlidir.

Gerçeğe yakın sayısal simülasyonların, değer zinciri planlamalarının ve yürütmesinin yapılabildiği bir dönemdeyiz!

Bugün ise artık IT teknolojilerine yapılan yatırımlar ile kişiselleştirilmiş ürün taleplerinde bile Ürün Ağaçlarından (Bill of Materials, BOM) ve İş Ayrışım Yapısından (Work Breakdown Structures, WBS) gerekli bilgilerin alınmasıyla nihai ürün hakkında tüm bilgilere yani mühendislik datasına, ürün speklerine, tasarım ve modeline, proses parametrelerine ve operasyonel dataya dair tüm bilgilere ulaşılabilecek gerçeğe yakın sayısal simülasyonların, değer zinciri planlamaları ve yürütmesinin yapılması mümkün hale gelmiştir ve daha da gelişmeye devam etmektedir.

Çok değerli vaktinizi ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim,

Faydalı olması dileğiyle,

Saygılarımla,

Ahmet Savaş Göktürk