MES ve ERP ile Görünür Kılınan Üretici İşletmeler

İşletmelerin her noktasındaki yaşayan yapının bilgiye dönüştürülebilecek veri olarak kayıt altında tutmasının önemini gün geçtikçe daha iyi görmekteyiz. Tabii ki toplanan verilerin gerekli analiz işlemlerinden geçip süreçleri etkileyebilecek ve rekabet avantajı sağlamak üzere harekete geçirecek bilgiye dönüştürmeleri de olmazsa olmazdır. Ve bu noktada çok önemli rol oynayan üreticilerin de stratejilerinde değişiklikler yaptığı ve dijital girişim için temel oluşturmak üzere entegre sistemlere doğru hareket ettiklerini de görmekte ve mutlu olmaktayız.

İşletme Üretim ve Duruşlar Paneli…

Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları (ERP) ve Üretim Yürütme Sistemleri Yazılımları (MES) geleneksel olarak üretim teknolojileri bulmacasının 2 ayrı kolonuydu. Fakat günümüz dünyasında birinci sınıf kalite ve hizmet için temel oluşturmak üzere ortak projelerde nefes almaya başladıklarını görüyoruz. Birçok uzman da ERP-MES entegrasyonlarının gerçek üretim gereksinimlerini görmek ve gerekli senkronizasyonun sağlanması için çok değerli teknolojiler olduğunu da paylaşmaktadır.

İlk bakışta bu tür yatırımların uzun vadeli vizyon olduğu görülse de özellikle hayatımıza Endüstri 4.0 kavramının da girmesi ve bizleri buraya doğru çekmesinden dolayı bu tür yatırımların ülkemizdeki üreticiler tarafından da özellikle 2017 ve 2018 yıllarında hayata geçirileceği yapılan sohbetlerde görülmekte ve gurur duyulmaktadır.

Tam olarak görünür kılınan bir işletme…

Böylece bu tür teknolojiler ile veriler sistemde tutulacak, her türlü hata, darboğazlar ve gecikmeler ortaya çıkacak, ana iş süreçleri analiz edilebilecek ve tam olarak görünür kılınan bir işletme oluşturmuş olacağız.

Biraz detaya girecek olur isek, üretim yapan işletmelerimizde verimliliği etkileyen en önemli parametrelerin;

 • Hazırlık kaynaklı duruş,
 • Arıza kaynaklı duruş,
 • Hata kaynaklı duruş,
 • Yokluk kaynaklı duruş ve
 • Bakım kaynaklı duruş olduğu ile karşı karşıya kalıyoruz.

Ve bu sebeplere örnek verecek olursak;

 • Kalıp bekleme,
 • Elektrik,
 • Mekanik,
 • Kalıp montaj,
 • Kalıp silindir ısıtma,
 • Yol verme,
 • Folyo değişimi,
 • Renk değişimi,
 • Kalıp arıza,
 • Mekanik arıza,
 • Robot arıza,
 • Voltaj düşmesi,
 • Su kesintisi/kirliliği,
 • Operatör hatası,
 • Hammadde hatası.

Bu belirtilen tüm maddelerin örneğin Makina, Altyapı, Malzeme, Üretim gibi gruplar ile de ayrıştırılarak sistem üzerinde tek bir panelde görünmesi ve düzenli olarak sistem üzerinden alınan raporlar ile İşletmedeki Üretim ve Duruşlara noktasına kadar hakim olunması son derece önemlidir.

Günü kurtarma anlayışı = para kaybı ve verimsizlik.

Prosesin dinamikliği-zorunluluğu kaynaklı veya günlük hayat devam ederken “günü kurtarma” anlayışı ile yürümenin ciddi anlamda verimsizliğe ve para kaybına sebep olduğu net olarak bilinmekte ancak uygulama noktasında çözüme ulaşmak için gerekli teknolojik yatırımların yapılmadığı görülmektedir.

Daha fazla uzatmadan ve çok değerli vaktinizi almadan yukarıda belirtmiş olduğum panelde ise örnek olarak görmeniz gerektiğini önereceğim sütunları da aşağıda madde madde paylaşmak isterim;

 • Makinalar,
 • Aletler (kafa/kalıp)
 • Üretilen stok,
 • Üretim süresi,
 • Üretim hızı,
 • Üretim miktarı,
 • Birim ağırlık,
 • İşçilik süresi,
 • Hazırlık nedeni,
 • Hazırlık süresi,
 • Arıza nedeni,
 • Arıza süresi,
 • Hata nedeni,
 • Hata süresi,
 • Yokluk nedeni,
 • Yokluk süresi,
 • Duruş nedeni,
 • Duruş süresi.

Faydalı olması dileğiyle,

Saygılarımla,

Ahmet Savaş Göktürk