Operasyonel Mükemmellik ve ERP Sistemlerine Geçiş

Bilginin dünyamızı daha güzel, hayatımızı daha anlamlı kılması için öneminin günden güne arttığı şu günlerde birçok işletmenin “yalın ve çevik üretim” ilkeleri doğrultusunda hareket etmek istediğini net olarak görmekteyiz.

Herkesin isteği: Yalın ve Çevik Üretim!

Şu bir gerçek ki eğer doğru ilkeleri anlar ve uygularsak, herkesle rekabet edebilir ve bir adım daha öne geçebiliriz.

Operasyonel Mükemmelliği incelediğimizde ise aşağıdaki maddelerin önemini görmekteyiz;

 • Çalışma alanının organizasyonu
 • Tam zamanında üretim
 • Operasyonel yeterlilik
 • Ürün Geliştirme
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Yönetim ve organizasyon

İşte bu ana faktörlerin alt faktörlerinin de doğru bir şekilde analiz edilmesi ve firmada “Operasyonel Mükemmellik Kültürü” oluşturulması ERP projelerinin başarılı olmasına da ciddi oranda olanak sağlamaktadır.

Ana ve alt faktörlerinin işletmede çalışıyor olması ERP projelerindeki başarı oranını ciddi oranda arttıracaktır.

ERP projeleri firmadaki bu süreçlerin bir nevi yazılım üzerinde uyarlanması, uygulanması, yönetilmesi ve raporlamasına olanak sağlayacak verileri bilgiye dönüştürüldüğü bir teknolojidir. Yani bu ana faktörler ve bunların da alt faktörleri eğer firmada hali hazırda mevcut değilse / çalışmıyorsa ERP projesinin de beklenen düzeye ulaşmaması kaçınılmazdır.

Yukarıda belirtilen ana faktörlerin alt faktörlerine de değinecek olursak;

Çalışma alanının organizasyonu alt faktörleri:

 • Standart iş talimatlarının sahadaki mevcudiyeti (SOP: Standard Operations Procedure)
 • Standart iş talimatlarının içerik etkinliği (Content, Timing, Sequencing, Outcome)
 • Standartlara göre iş yapma ve problem çözme yetisi / kültürü
 • Standartların diğer alanlara yaygılanlaştırılması (Kalıp değişimi, planlı bakım vb.)
 • 5S konusundaki farkındalık ve bilinç seviyesi
 • 3E kuralının sistem içindeki mevcudiyeti (Easy to find, take and put it back)
 • Ve diğerleri…

Easy to find, take and put it back! 🙂

Tam zamanında üretim (JIT) alt faktörleri:

 • Yalın üretimin temelleri bilgi seviyesi
 • Layout’un akışa uygunluğu
 • İş analizi, hat dengelemesi, metod çalışmalarının mevcudiyeti,
 • Operatör ve malzemeci görev ayrışımın bilinci, U hücre yapısının mevcudiyeti,
 • Takt zamanı kavramı ve esnek üretim yönetimi
 • Üretim süreçlerindeki çekme sistemini uygulama düzeyi
 • Ve diğerleri…

Poka-Yoke (hata engelleme) yalın üretim yöntemi ile ciddi bir kaynak tasarrufu yapabilmek mümkündür.

Operasyonel yeterlilik alt faktörleri:

 • Tüm süreç iş akışlarının yazılı olması (süreç / kalite el kitabı)
 • Toplam kalite olgusu kavramı ve kalitenin birinci öncelik olarak algılanması
 • Kalite proseste üretilir yaklaşımı (kalitenin üretim sorumluluğunda olması)
 • Kalite güvence ve proses kontrol eğitimleri
 • Hata önleme düzeneklerinin mevcudiyeti (poka-yoke)
 • Ve diğerleri…

Ürün geliştirme alt faktörleri:

 • Müşteri odaklı ürün geliştirme
 • Talep oluşturan pazarlama stratejileri
 • Modüler ürün ve postponement stratejisi
 • Ürün ve süreç optimizasyonu
 • Etkin fayda / maliyet analizi
 • Ve diğerleri…

Ürün hayat eğrisi takibinin yazılı olması son derece önemlidir. (PLM: Product Lifecycle Management)

Tedarik zinciri yönetimi alt faktörleri:

 • Bütünleşik talep tahminleme / planlama yapabilme yetisi
 • Talep tahminleme sürecinde analitik yaklaşım
 • İleri seviye yazılımlar ile pazardan gerçek zamanlı veri toplama ve kullanma düzeyi
 • Kritik tedarikçiler ile üretim planlama verilerinin paylaşımı
 • Ürün hayat eğrisi takibi (PLM: Product Lifecycle Management)
 • Bölümler arası etkin koordinasyon (satış – üretim – tedarik)
 • Etkin üretim planlama / çizelgeleme yapabilme yetisi)

İnsana yatırım olmazsa olmazdır. Sistemi yaşatacak olan canlı sadece insandır!

Yönetim ve organizasyon alt faktörleri:

 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • Stratejik hedefler için etkin stratejik planın mevcudiyeti
 • Stratejik planlama sürecine orta / üst kademenin katılımı
 • Stratejik planlama karar verme sürecinde analitik yaklaşım
 • Bölüm bazlı hedef / aksiyon planları
 • Yönetimin desteği
 • İnsana yatırım
 • Ve diğerleri…

Tüm bu ana ve alt faktörleri incelediğimizde görüyoruz ki aslında tüm bunlar ile insanları düşünmeye zorlayan bir düşünce sistemini işletmemize adapte etmiş olacağız. Mevcut hayat akışımızın yöntemlerini taze ve yeni bir vizyonla sorgulamak ve yeniden gözden geçirmemiz gerektiğinin farkına varacağız.

Karar vermenin kalitesi arttırılmış olacaktır.

Ve bu süreçleri işletmemize adapte edip gerçekleşecek ERP sistemine geçiş ile de etkili bir iletişim platformu oluşturup, karar vermenin kalitesini arttırmış olmak ile birlikte yeni çözümleri keşfeden bir ekip kurmuş olacağız. Ve böylece işletmelerin sürekli gelişmesi ve iyileşmesine olanak sağlayacak verilerin bilgiye dönüşmesi ile yatırımların hız kesmeden devam etmesi sağlanacaktır.

Ve örneğin artık siparişler Eliyahu M. Goldratt’ın Amaç adlı kitabında dediği gibi;

 • Acil,
 • Çok acil,
 • Son derece acil,
 • Hemen şimdi Yap! kategorisinde sıralanmamış olacaktır 🙂

Değerli vaktinizi ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim.

Faydalı olması dileğiyle,

Saygılarımla,

Ahmet Savaş Göktürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir