SCADA, MES, ERP ve BI ile Endüstri 4.0

Rekabette farklılaşmanın anlık veriye bağlı anlık bilgiye ulaşmanın daha da önem arz ettiği günümüzde SCADA, MES, ERP ve BI arasındaki ilişkiye özetle değinmek istiyorum.

  • SCADA: SCADA terimi “Supervisory Control And Data Acquisition kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram olup Türkçe’ye “Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi” veya “Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi” olarak çevrildiği görülmektedir. Kısaca endüstriyel bilgisayarlardan, PLC gibi haberleşme cihazlarından, Sensör gibi algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adını oluşturmaktadır. Bu yazılım dijital kontrol ve otomatik makine kontrol çözümlerini kapsıyor.
  • MES: MES terimi “Manufacturing Execution System” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram olup Türkçe’ye “Üretim Yürütme Sistemi” olarak çevrildiği görülmektedir. Bir fabrikanın bir nevi iletkeni olup, üretimde kullanılan her türlü metot ile verinin toplandığı, çevrim içi olarak entegre edilen bilgisayar destekli bir sistemdir.
  • ERP: ERP terimi “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram olup Türkçe’ye “Kurumsal Kaynak Planlaması” olarak çevrildiği görülmektedir. İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı ilke edinen ve en önemlisi bütünleşik yönetim sistemlerine verilen bir addır. İşletmelerin muhasebe, cari, çek, senet, demirbaş, gelir-gider bütçesi, stok, depo, satış (teklif, sipariş, proje teklif…), satınalma (talep, kapsam, onay, sipariş…), ithalat (tüm ithalat süreçleri), ihracat (belgeler dahil tüm ihracat süreçleri), teknik servis, üretim (ürün ağaçları, iş emirleri, malzeme ihtiyaç planlaması, çizelgeleme, üretim planlama), bakım-onarım, kalite gibi tüm iş süreçlerini uçtan uca entegre bir yapıda, aynı dili konuşan yönetimin sağlanmasına olanak kılar.
  • BI: BI terimi “Business Intelligence” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram olup Türkçe’ye “İş Zekası” olarak çevrildiği görülmektedir. İş zekası yazılımları ham veriyi işleyerek daha anlamlı ve kullanışlı hale getirmek ile birlikte aynı zamanda veri üzerinde derinlemesine analizler yapmaya da olanak sağlar. Milyarlarca satır üzerindeki veri ile çok hızlı rapor alabilmenin de farklı bir adıdır. Toplantıların daha dinamik ve analiz üzerine geçmesi için de çok önemli bir araçtır.

Bu 4 kavramın dijital dönüşümün en önemli anahtarları olduğunu net olarak belirtebilirim.

Kavramlar arasındaki ilişkinin doğru anlaşılması ve örneğin ERP kavramına giren teknolojilerin MES’den ya da BI kavramına giren teknolojilerin ERP’den beklenmemesi gerekir. Aksi durumda software disasters diye tabir edilen başarısız ve felaketle sonuçlanan yazılım projelerini yaşamamak imkansız hale gelecektir.

Bu vesileyle herkese sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir 2018 yılı dilemekle birlikte;

Tüm projelerinizin %100 başarı ile sonuçlanacağı muhteşem bir yıl dilerim,

Saygılarımla,

Ahmet Savaş Göktürk