Doç. Dr. Mustafa Bayhan ile ERP Dersinde Tedarik Zinciri Yönetimi

Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı akademisyeni Doç. Dr. Mustafa Bayhan hocam ile ERP dersinde uygulamalı olarak Login ERP üzerinden tekstil sektöründen örnek tedarik zinciri yönetimi iş akışı uygulayıp öğrencilerimizi saha ile buluşturduk. Doç Dr. Mustafa Bayhan hocama davetleri için ve öğrenci arkadaşlarımıza da aktif katılımları için çok teşekkür ediyorum.