Algoritma Kavramı ve Hayatımızdaki Yeri

Algoritma, belirli bir problemi çözmek için veya bir amaca ulaşmak için uygulanan sıralı işlem adımlarıdır. Doğru geliştirilen algoritma sayesinde problem çözme sırasında kolaylık sağlanırken kişideki analiz etme yetkinliği de gelişir. Algoritma ile mevcut girdilerden çıktılara ulaşılırken olası durum ve koşullar değerlendirilerek sıralanır. Çözüme ulaşma aşamasında hesaplanabilir tüm ihtimaller ele alınıp değerlendirilir.

Genellikle bilgisayar programlamada karşımıza çıkan bu kavram aslında sadece yazılım ve bilişim alanlarında değil, hayatımızın neredeyse her alanında farkında olmaksızın kullanılmaktadır. Bu nedenle algoritma mantığını kavrayarak ve nasıl kullanılacağını anlayarak,hayatımızda ne kadar yer aldığını da anlamış olacağız.

Günümüzde bilgilerin dijitalleşmesi ile algoritmaların önemi de giderek artmaktadır. Algoritma mantığına sahip olmak kişisel sezgileri ve analitik zekayı güçlendirir. Olası iş veya görevlerin ne zaman ve ne şekilde başlayıp sonlanacağını öngörmeyi sağlar. günlük hayatta karşılaştığımız problemleri analiz ederken doğru algoritmayı oluşturarak çözüme en kısa yoldan ulaşılabilir. Bu nedenle algoritma adımları sıralı ve kesin ifadelerle oluşturulmalıdır. İlk olarak problem veya yapılacak iş belirlenmelidir. Ardından problemin çözüm yolları bulunarak en kısa ve en uygun çözümler seçilmeli, ihtiyaç duyulan veri ve çıktılar belirlenmelidir. Girdilere uygun uygulanabilir işlemler seçilerek olası hatalar, uygunsuz koşullar göz önünde bulundurulup geliştirilmelidir.

ALGORİTMA OLUŞTURMA YOLLARI

  Algoritma oluşturmak için iki yöntem izlenebilir. Bunlardan ilki akış diyagramı oluşturmak iken bir diğeri yapılan işlem adımlarının düz yazı yada sözde kod şeklinde yazılmasıdır. Her iki yöntem için de en önemli şey işlem akışının sıralı bir şekilde ilerlemesidir.

  Şekil üzerinde de görüldüğü üzere akış diyagramı oluşturmak için kullanılan her bir sembol bir anlam ifade etmektedir. Programlama ve kod yazım işlemleri için kullanıcıdan veri alma, bu veri ile ilgili hesaplama ve atamalar yapma, koşul yada döngü oluşturarak bağıntılar elde etme gibi işlemleri bu sembollerle ifade ederek akış diyagramlarını elde edebiliriz. Günlük hayatta ise daha basit cümleler ve ifadeler kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Konuyu daha iyi kavrayabilmek ve kullanım şeklini inceleyebilmek için somut bir örnek ile inceleme yapalım.

  Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyada panik ve can kaybına yol açan Corona (COVID19-Korona) Virüsü gündemdeki en büyük sorun olarak ele alınabilir. Henüz herhangi bir ilaç tedavisi bulunmayan hastalığın yüksek ateş, solunum sorunları, görme ve denge bozuklukları, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtileri bulunmaktadır. Virüsten korunmak için başta el temizliği olmak üzere hijyene önem verilmeli, tokalaşma ve sarılma gibi temaslardan kaçınılmalı, kapalı alanlar sıklıkla havalandırılmalı ve mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmelidir. Hastalığa ait semptomlar kişide görülüyor ise risk taşıyıp taşımadığı dikkate alınmalıdır. Özellikle 60 yaş ve üzeri kesim için ciddi risk teşkil eden virüse karşı daha dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Sadece 60 yaş ve üzeri için değil her yaş kesiminin de risk durumunu tespit edip, önlem almak adına acil durumda sağlık kurumlarına bilgi vermek gerekmektedir.

 1.  BAŞLA
 2.  KİŞİ SAYISINI OKU
 3.  EĞER YAŞ 60 VE ÜZERİ İSE GİT ADIM 5
 4.  DEĞİLSE GİT ADIM 7
 5.  ATEŞ 38 DERECE ÜZERİ İSE GİT ADIM 11
 6.  DEĞİLSE GİT ADIM 7
 7.  VİRÜSE AİT SEMPTOMLAR KİŞİDE BULUNUYOR İSE GİT ADIM 11
 8.  DEĞİLSE GİT ADIM 9
 9.  14 GÜN İÇERİSİNDE BU SEMPTOMLARI TAŞIYAN KİMSE İLE TEMASTA VEYA AYNI ORTAMDA BULUNULDU İSE GİT ADIM 11
 10.  DEĞİLSE GİT ADIM 7
 11.  RİSK ALTINDA OLDUĞUNU SAĞLIK KURUMLARINA BİLDİR
 12.  BİTİR

  Yapılan çalışmada korona virüsünün yaş baz alınarak kişide virüsü taşımaya dair risk taşınıp taşınmadığı tespit edilerek gerekli durumda sağlık kuruluşlarına haber verilmesi üzerine algoritma kurulmuştur. Sorun tespit edilip olası nedenler ve koşullar belirlenerek bağıntılar kurulmuştur. Buluntular sonucunda işlem adımları sıralı bir şekilde gerek düz yazı olarak gerekse akış diyagramı oluşturularak sorunun çözümüne ulaşılmıştır. İlk olarak kişinin risk yaş gurubu olarak kabul edilen 60 yaş ve üzeri olup olmadığı baz alınmaktadır. Eğer kişi 60 yaş ve üzeri ise en belirgin semptom olan yüksek ateşin kişide mevcut olması durumuna bakılır. Ateş de mevcut ise risk yüksek kabul edilebilir. Eğer ciddi bir ateş yoksa kişinin virüse ait diğer semptomları taşıyıp taşımadığı sorgulanır. Taşıyorsa risk yüksek kabul edilir fakat taşımıyor ise diğer bir koşul olan 14 gün içerisinde bu semptomları taşıyan kimse ile aynı ortamda bulunup temas haline geçme durumu göz önünde bulundurulur. Cevap evet ise risk yüksek kabul edilirken hayır olma durumunda tekrar kişideki semptomlar değerlendirilir.

  Eğer kişi 60 yaş ve altı ise semptomlar göz önünde bulundurulur. Cevap evet ise risk durumu yüksekken hayır ise diğer bir koşul olan 14 gün içerisinde bu semptomları taşıyan kimse ile aynı ortamda bulunup temas haline geçme durumu değerlendirmeye alınır. Cevap evet ise risk yüksek kabul edilirken düşük ise tekrar semptomların kişideki durumu değerlendirilir. Kişinin risk taşıma derecesi, süresi ve yaş koşulu ele alınarak olası durumda risk altında olunduğu sağlık kurumlarına bildirilir.

  Örnek vaka olarak aldığım bu sorunda aslında algoritma mantığının belkide yazıp şekil oluşturulmadan bile mantıksal olarak ifade edip, günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini örnek ile anlaşılır kılmak istedim. Sizler de gerek iş hayatınızda gerekse sürekli karşılaşabileceğiniz günlük sorunlarda bu ve benzeri mantıklar kurarak, işlem adımlarını sıralayarak  hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda ebeveynler olarak küçük yaştan itibaren çocuklarınızla basit örnekler ile benzeri çalışmalar yaparak çocuklarınızın kişisel gelişimini, analitik düşünce ve sorun çözme kabiliyetini geliştirmek için katkıda bulunabilirsiniz.

Melisa Moryan

Yönetim Bilişim Sistemleri (2016-2020)

Beykent Üniversitesi