Endüstri Mühendisinin ERP Sektöründeki Yeri

ERP sektörü hızla büyümeye devam etmesi kaliteli iş gücü ihtiyacını artıyor. Sektörde ise en çok tercih edilen meslek dalı Endüstri Mühendisliği olarak karşımıza çıkıyor.

ERP sektöründe neden endüstri mühendisleri tercih ediliyor? ERP ve endüstri mühendisliği arasındaki ilişki nedir? Bu yazımızda ERP sektöründe endüstri mühendisliğini inceleyeceğiz.

Endüstri Mühendisi Nedir?

Yazımızı detaylandırmadan önce endüstri mühendisini kısaca tanımlayalım. Bir endüstri mühendisi insan, makine, bilişim ve donanımdan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçları belirler, öngürüler hazırlar  ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal yeteneklerden de yararlanır.

Endüstri mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik gibi temel derslere ek olarak raporlama, analiz ve analitik düşünme yetenekleri geliştiren Yöneylem Araştırması, Kalite, Ekonomi, İstatistik dersleri; sosyal becerileri geliştirmeye yardımcı olan Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama ve İşletme Yönetimi gibi dersler eşlik etmektedir.

ERP Sektöründe Neden Endüstri Mühendisi Tercih Ediliyor?

ERP yazılımlarının farklı fonksiyonları bulunuyor. Bunlar; malzeme yönetimi (tedarik, ambar yönetimi, çizelgeleme), üretim planlama ve kontrol, muhasebe, finans, satınalma/satış ve pazarlama, ürün veri yönetimi ve doküman yönetimi gibi alanlardır. Yazılım içerisinde yer alan temel fonksiyonlar, bir endüstri mühendisinin öğretim hayatında gördüğü dersler ile oldukça iç içedir. Analitik düşünme yetenekleri ve geniş vizyonları ERP çözümlerinden yararlanmak isteyen şirketlerin iş akışını ve durum analizini daha iyi yapabilir. İhtiyaca uygun olan çözümü çok yönlü ele alabilir.

Endüstri mühendisleri birçok farklı alanda bilgisi ve yetkinlikleri ile ön plana çıkıyor. Gerçekleştirmek istenilen bir projede yeri geldiği zaman depocu, yeri geldiği zaman muhasebeci, yeri geldiği zaman planlayıcı hatta makine başındaki işçi bile olabilir. ERP projesi yürüten bir endüstri mühendisi ne zaman nerede bir sorun çıksa mutlaka bir çözüm üretir. Firmadaki kullanıcı rollerinin hepsine bürünebilir ve onlar gibi düşünebilir. Etkili iletişim ve empati duygusu ile kullanıcıların memnun ve mutlu olabileceği çözümler üretilir. Mutlu kullanıcılar ile ERP sistemi her zaman başarılı olur.

Bir endüstri mühendisinin çalıştığı departman ve pozisyon fark etmeksizin yaptığı tüm işlere ek olarak yerine getirmesi gereken temel görevi verimliliği arttırmaktır. Verimliliği hayatın her alanına entegre ederek bulunduğu durumu en verimli hale getirecek çalışmaları, projelerini, sistemleri tasarlamak, uygulamak ve kontrolünü sağlar.

Sürekli sorgulayıcı yapıları problem kaynağı veya kök nedeni rahatlıkla bulunmasına yardımcı oluyor. Şirket problem ve ihtiyaçlarına çözüm olarak sunulan ERP yazılımlarının kurulumu ve yönetimi aşamalarında endüstri mühendisleri kilit rol üstleniyor. 

Sonuç

Endüstri mühendisleri eğitim süreci boyunca birçok alanda farklı eğitimler alıyor. Bu çok yönlü çalışma dinamizmi çok bilgi sahibi olmadıkları bir alanda herhangi bir kriz ile karşılaşma durumunda bırakabilir. Ancak endüstri mühendisleri, mühendislik yetenekleri ve diğer bilgilerini birleştirerek krizi en iyi şekilde değerlendirir.

Kazandıkları vizyon, bakış açısı, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri sayesinde endüstri mühendislerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bünyesinde endüstri mühendisi barındıran bir şirket her zaman ERP çözümlerinde 1-0 önde başlar.

 

“Bilgi paylaştıkça güzeldir.”

 

Beyza Aydoğan

Endüstri Mühendisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Endüstri Mühendisliği (2016-2020)