Entegre Sistemler Birbirini Nasıl Tamamlar?

Bir önceki yazımızda ERP sistemleri ile entegre kullanılan sistemleri ve bu sistemlerin faydalarından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise entegre sistemlerin kurumsal faydalar sağlamak için birbirini nasıl tamamladığını inceliyoruz.

SCM ve APS uygulamaları, arz, talep veya üretim sürecinde değişiklikler meydana geldiğinde analizler yapabilmek ve hızlı veya gerçek zamanlı karar vermeyi mümkün kılmak için bir ERP sistemine ve onun merkezi veri depolarına ihtiyaç duyar. Üretim, lojistik ve dağıtımda uzmanlaşan kuruluşlar, optimum maliyet, kar ve ürün fiyatlandırması elde etmek için gerçek zamanlı simülasyonlar ve analizler gerçekleştirebilen uygulamalara her zaman ihtiyaç duymaktadır.

Örneğin ERP sistemleri, sistemdeki önceden tanımlanmış kurulumlara göre belirli siparişleri veya gereksinimleri planlar ve herhangi bir istisnayı dikkate almaz. Ancak bir ERP sistemi bir APS sistemi ile entegre edildiğinde, sadece kapasitenin mevcudiyetini değil, aynı zamanda malzeme, ekipman, insan sermayesi ve lojistik kısıtlamaları da aynı anda dikkate alır. Aynı sipariş gereksinimleri bir SCM uygulamasına entegre edildiğinde, tedarik zinciri ağı içinde aşağıdan yukarıya iletilir.

Bir şirket olarak geliştikten ve rekabet avantajınızı bulduktan sonra, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir iş akışı geliştirmek gerekebilir. Şirketteki işlemler gibi en önemli noktalar yerine ERP sürecine odaklandığını zamanla fark edilebilir. Bir BPM kullanmak, ERP‘ nin esnekliğini ve verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Üretim Yönetim Sistemi olarak adlandırılan MES; ERP yazılımlarının kilit taşlarından birini oluşturmaktadır. MRP aynı zamanda, üretim den aldığı veriler ile nasıl karar alınacağını belirtir. ERP ise bu kararın neden verilmesi gerektiğini açıklar. MES ve ERP’nin kendilerine has yapıları ve farklılıkları birbirini tamamlar. Bu iki sistem birlikte kullanıldığında Genel Ekipman Verimliliği (OEE) artışını sağlar. Aynı zamanda döngü sürelerini en düşük düzeye indirir ve iyileştirilmiş kararlar almaya yarar.

Nesnelerin İnterneti IOT, ERP teknolojisi açısından her noktada gelişime açık bir potansiyel sergiliyor. İnsan etkileşimi olmadan sensörlere dayalı sistemler ve cihazlar sayesinde stok, tedarik ve yeniden sipariş gibi konularda gerçek zamanlı çevrim içi görüntüleme ile ERP’ye anlık bilgi aktarılıyor ve bu sayede planlamalar anlık olarak revize edilebiliyor. Örnek verecek olursak; üretim ve imalat sektörlerindeki firmalarda insan gereksinimini ortadan kaldırarak algıları yüksek sensörler aracılığı ile makinelerin onarım ihtiyaçları tespit edilebilir, üreticilere uyarı ve bildirim gönderilebilir. IOT ve ERP arasındaki bu bilgi akışı üretimdeki aksaklıkları ortadan kaldırarak verimi artırmış oluyor.

WMS; toptan ve perakende satış alanında yer alan, üretici konumunda bulunan ve dağıtım yapan işletmelerin sıklıkla karşılaştığı birçok sorunun çözülmesine yardımcı olmaktadır. WMS yazılımının ERP sistemleri ile entregrasyonu sayesinde firma genelindeki tüm iş süreçleri birbirlerine bağlı ve akıcı hale gelmektedir. Aynı zamanda depo yönetim sistemleri, ürün veya hizmetin üreticiden müşteriye kadar olan yolculuğu olarak tanımlanan tedarik zinciri yönetimi (SCM) sistemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Tedarik zinciri, çoğu işletme için büyük bir maliyet merkezidir. Bu sebeple depo takip ve yönetim sistemleri, bu süreçteki adımların her birini daha verimli hale getirerek iş gücü, maliyet ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

 

Her iş programının veya uygulama grubunun kendi özellikleri ve işlevleri olmasına rağmen birbiriyle örtüşmektedir. Bu uygulamalar birlikte çalıştığında, daha iyi iş operasyonları ve daha yüksek bir yatırım getirisi (ROI) üreterek şirkete daha iyi bir yatırım değeri (VOI) sağlayabilirler.

 

“Bilgi paylaştıkça güzeldir.”

 

Beyza Aydoğan

Endüstri Mühendisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği (2016-2020)