KRİTİK YOL METODU (CPM) NEDİR?

Merhaba bu haftaki yazımda kritik yol metodundan ve şebeke gösteriminden bahsedeceğim. Bir sonraki yazımda şebeke metodunu daha detaylı bir şekilde anlatacak ve bir örnek göstereceğim. Keyifli okumalar dilerim.

Kritik Yol Metodu (CPM) 1950’li yılların sonlarında geliştirilmiştir. Proje faaliyetlerinin planlanması için kullanılan yöntemlerden biri olan kritik yol metodu,  bir projenin tamamlanması için gerekli faaliyetleri tek bir planda toplayarak, faaliyetlerin öncelik ilişkilerini ve sürelerini gösterir ve aynı zamanda projenin kontrolüne yardımcı olur. Kritik yol ise projenin başlangıcı ile bitişi arasındaki en uzun mesafedir. Kritik yol üzerinde bulunan faaliyetlerin sürelerindeki değişim, proje süresinin değişmesine sebep olur. Basit ve hesaplaması kolay olduğu için dolayı birçok sektörde yapılan projelerde kullanılmaktadır.

Bir projede kritik yol metodunu uygulamak istersek izlenmesi gereken adımların aşağıdaki gibi olduğunu söyleyebiliriz.

  1. Proje faaliyetleri belirlenir:

Faaliyetlerin belirlenmesi en önemli adımlardan bir tanesidir. Öncesinde iyi bir analiz yapılması gerekmektedir. Proje faaliyetlerini belirlerken WBS’den faydalanılabilir.

  1. Faaliyetler arasındaki ilişkinin belirlenmesi:

Faaliyetler arasındaki öncüllük ve ardıllık ilişkisi belirlenmelidir, buna göre faaliyetlerin sıralaması yapılacaktır.

  1. Şebeke diyagramının oluşturulması:

Şebeke diyagramı görsel olarak proje için atanan faaliyetlerini, aralarındaki ilişkiyi ve faaliyet sürelerini görmemizi sağlar.

  1. Faaliyetlere kaynak ve maliyet atanması:

Projenin en önemli adımlarından bir diğeridir. Mevcut durumun iyi analiz edilerek, kaynakların ve maliyetlerin faaliyetler arasında en uygun şekilde dağıtılması gerekmektedir.

  1. Faaliyet sürelerinin atanması:

Kaynak ve maliyet ataması faaliyetlere zaman atanması konusunda en önemli kısıtlardan biridir. Ayrıca faaliyet sürelerinin doğru hesaplamalar ile atanması gerekmektedir. Herhangi bir yanlış hesaplama veya yanlış atama, projenin toplam zamanını etkileyeceği gibi bunun yanı sıra maliyeti ve kaynak kullanımını da etkileyecektir.

  1. Kritik yolun hesaplanması
  2. Projenin kontrolünde şebekenin kullanılması.

Şebeke Diyagramı Nedir ?

Şebeke modelinde, faaliyetler oklar ile gösterilir. Her faaliyetin başlangıç ve bitiş düğümü olması gerekmektedir. Yukarıda şebeke gösterimine örnek bir görsel gösterilmiştir. Şebekeye eklenecek her yeni faaliyetin öncüllük, ardıllık ilişkileri ve eşzamanlı ilerleyen faaliyetler sorgulanmalı ve bu cevaplar doğrultusunda eklemeler yapılmalıdır.

Şebeke diyagramı çizildikten sonra projenin bitiş süresini hesaplamak ve kritik faaliyetleri tespit etmek için hesaplamalar yapılır. Kritik yol başlangıçtan bitişe kadar kesintisiz bir yol oluşturmalıdır.

 

Kaynakça:

http://www.serki.com/index.php?bolumsec=terimler&id=or97ra 

https://www.sanalsantiye.com/kritik-yol-yontemi-nedir-nasil-yapilir-avantajlari/

http://tektasi.net/wp-content/uploads/2014/01/CPM-ve-PERT-proje.pdf

C. Özgür Karadeniz, PERT-CPM ile Proje Planlaması, Değerlendirme ve Bir İşletme Uygulaması, 2007

 

Cansel Öncel

Endüstri Mühendisliği Öğrencisi (2016-2021)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi