Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ( ERP ) NEDİR?

İşletmeler şirket içerisindeki bilgi ve iş akışlarının sağlanması, iş süreçlerinin belirlenip planlanan süreç haritaları ile satın almadan, üretim, muhasebe ve lojistik gibi departmanlar arasında yönetimin kolaylaşmasını sağlayarak bilinçli kararlar almak istemektedir.

Kurumsal kaynak planlama ise şirketlerin ihtiyaç duyduğu sorun ile ilgili çözümler sunmaktadır. Kurumsal kaynak planlama (ERP) envanter yönetimi, muhasebe, insan kaynakları ve sipariş yönetimi dahil olmak üzere ana iş süreçlerinin genellikle gerçek zamanlı olarak optimizasyonunu ve erişilebilirliğini sağlayan yazılım çözümüdür.

Şirketler işlerin, belirli konularda uzmanlık elde etmiş kişilerle yürütülmesini sağlayarak departmanlara ayırırken bu departmanlar arasında da entegrasyonu, iletişimi, iş akış süreçlerini kolay bir şekilde görüntülemeyi sağlamalıdır. Kurumsal kaynak planlama şirket içerisindeki organizasyon sistemlerini entegre eder ve hatasız işlemler sağlayıp, üretimi kolaylaştırarak organizasyonun verimliliğini artırır.

ERP’yi uygulamanın, iş akışını daha verimli hale getirdiği için kuruluşunuz için birçok faydası vardır. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz;

 • Hata olasılığı olmadan iş akışını adım adım ayarlamak ve otomatikleşmek önemlidir. ERP yazılımı, şirket içerisinde iş süreçlerinin tüm departmanlar arasında uçtan uca akmasını sağlar.
 • ERP yazılımı sistemleri üzerinden veriyi gerçek zamanlı olarak aldığımız için anlık olarak oluşabilecek sorunların tanımlanmasını ve çözümlerini elde edebilmemizi sağlar.
 • Şirket kaynaklarının oluşturduğu verinin toplanmasını sağlayarak veriler üzerinden analizler yapıp performans iyileştirme işlemini yapmamıza olanak sağlar.
 • Değişen teknolojilere ayak uydurmak için bir adım olan ERP şirketlerin çevikleşmesini sağlar.
 • Şirket verilerinin bir yazılım çözümünde tutulmasıyla veri güvenliğini sağlar ve şirkete ait verilerin tehlikeye atılmadan saklanması fırsatını sunar.
 • İş emirleri ERP yazılımı üzerinden diğer departmanlara aktarıldığı için yapılması istenen işin eksiksiz ve sorunsuz yapılması sağlanır.

 Bütün bu faydaların yanında değişen teknolojik gelişmeler şirketleri de etkilediği için bu sürecin altından en az zararla sıyrılmak adına ERP yazılımlarını kullanmak ve şirket içinde entegrasyonu sağlamak gereklidir.

Peki bu yazılımları şirketimiz için nasıl doğru şekilde seçmeliyiz?

 • Şirketler iş süreçlerini departman departman analiz edip bu süreçler içinde eksikliği ve ihtiyaçları belirlemelidir. Sıkıntılı noktaları ve güçlü noktaları belgelemelidir. Bunun sonuncunda iş süreçlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yazılımı bulmak benimsemek daha kolay olacaktır.
 • Mevcut BT sistemlerinin alınacak olan ERP yazılımıyla uyumlu olması ya da şirket için ERP’nin özelleştirilmesi önemlidir. İhtiyaç ve sorunlarımızı ortadan kaldırmak adına aldığımız ERP yazılımı BT alt yapısıyla uyumlu değilse yazılımı kullanmamız zorlaşır ve maddi zarara uğrarız
 • ERP yazılımı kurumlar için ölçeklenebilir olmalıdır. Verilerin ve kurum içi kullanıcıların artması halinde değişiklik yaşanmamalı.
 • Sektörde deneyimli olan firmaların sunacağı ERP yazılımların şirketler için daha verimli olması muhtemeldir. İşletme sadece ERP yazılımı almış olmuyor aslında firması için iş ortağı seçiyor. Bu iş ortağının sektörde deneyimli olması şirket ihtiyaçlarını karşılamada ve şirket içi yapılandırmada kolaylık sağlar.
 • Değişen teknolojiler firmaları hep bir sonraki güne daha yenilikçi ve değişime odaklı şekilde bakmayı sağladı. Dolayısıyla aldığımız ERP yazılımı zaman içinde değişen şirket gereksinimlerini karşılayabilecek sürdürülebilir sonuçlar sunmalıdır.
 • Şirketler ERP yazılımlarını almak için bir maliyet ödemek durumundadır. Bu maliyetin alacağınız yazılımdan ne kadar fayda sağlayacağınızı dengelemesi de gereklidir. Lisanlama, bakım, sürüm güncelleme vb durumlar göz önüne alınarak fayda maliyet analizi sonucunda ERP yazlımı seçilmelidir.

Özetle çağın getirdiği yeni teknolojilerin firmalar üzerindeki etkisi ile firmaların iş süreçlerini manuel belirlemesinden ziyade bir yazılım sistemi ile optimize edip entegrasyonu sağlamaları zorunlu hale gelmiştir. Bu entegrasyon ile şirketler performans değerlerini arttırıp, iş süreçlerini geliştirerek dijital dönüşüme adapte olmasını sağlar.

 

 

 

DİLAN BALCİ

NEÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ( 2016 – 2020)