PMI Nedir ?

PMI(Project Management Institute) 1969 yılında kurulan kar amacı gütmeyen, proje yönetiminin standartlarını ve etiklerini belirleyen bir kuruluştur. Kuruluş amacı proje yönetimi mesleğini geliştirmektir.  Proje yönetimi sertifikasyonları veren kuruluşun, ilk sertifikası PMP (Project Management Professional) 1984 yılında verilmiştir. 1996 yılında ise PMBOK Kılavuzu yani proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzunu yayınlamıştır. Bu kılavuz proje yönetimi profesyonellerinin temel el kitabı haline gelmiştir diyebiliriz.

Proje Yönetimi Nedir?

Proje; yeni, özel bir ürün veya hizmet oluşturmak için başlangıcı ve bitişi olan geçici çalışmadır. PMBOK’a göre proje yönetimi, belirlenen amaç, kapsam, zaman, kalite ve paydaş memnuniyetini karşılamak için proje yaşamı boyunca eldeki kaynakların planlanması, yönetilmesi ve koordine edilmesidir.

Bir projenin yönetilebilmesi için, ihtiyaçlarımızı tanımlamalı, hedeflerimizi açık ve net bir şekilde belirlemeli, kalite, kapsam, zaman ve maliyet gibi unsurlar ile ihtiyaçlarımızı bir araya getirmeli ve riskleri yönetebilmeliyiz.

Proje yöneticisi projenin başlangıcından kapanışına kadar tüm evrelerde bir rolü olan ve sorumluluğun tek bir noktada toplanmasını sağlayan kişidir.

Bir proje yöneticisinin sahip olması gereken bazı özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Liderlik
  • Motivasyon
  • İletişim
  • Etkileyicilik
  • Takım Yönetimi
  • Kriz Yönetimi

PMI’ın yetenek üçgeni; proje yönetiminin gerçekleşmesi için proje yöneticisinin sahip olması gereken üç temel yetkinlikten bahseder.

Bu hafta ilk yazımı proje yönetimi, proje yöneticisi ve PMI hakkında hazırlamak istedim.

Umarım faydalı olmuştur.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Cansel Öncel

Endüstri Mühendisliği Öğrencisi (2016-2021)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi