Yalın Üretim Düşüncesi

Merhabalar,

Öncelikle ilk yazım olduğu için kendimi tanıtarak ve bu yazı serisinin içeriğini anlatarak başlamak isterim.

Ben Ümit AKPINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Azimli ve araştırmacı bir kimliğe sahip olduğumu düşünüyorum. Bu yazı serimizde Yalın üretim düşüncesinden ve tekniklerinden bahsetmek ve benim gibi öğrenci arkadaşlarıma yalın düşünce felsefesi için katkıda bulunmak istiyorum.

Bu ilk yazım olduğu için Yalın üretim nedir? Yalın üretimin tarihsel gelişimi nasıldır?  gibi konuları dilimin döndüğünce anlatıyor olacağım.

Yalın Üretim Nedir?

Yalın üretim en sade haliyle müşterinin siparişinden, ürünün müşteriye teslimine kadar geçen süre içerisinde müşteri için bir değer ifade etmeyen ve firma maliyetlerini artıran israfların sürekli iyileştirme yapılarak ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesidir.

Bu iyileştirmeler yapılırken belirli teknikler belirli bir sıra ile yapılması uygun görülür. Örneğin ileride ki yazılarımızda daha detaylı ele alacağımız “Değer Akışı Haritalama” tekniği ilk sırada yapılması işletme için avantaj sağlayacaktır. Çünkü bu teknikle işletmenin görselleştirilmesi sağlanarak mevcut problemler daha rahat bir şekilde tespit edilebilir. Tespit edilen problemlerin çözümü içinse doğru sorular sorulmalı ve cevap aranmalıdır. Yalın üretim tekniklerini uygulanırken üst yönetim de bu uygulamalara destek olmalıdır.

Bir işletme neden yalın üretim tekniklerine başvurmalıdır?

  • Müşteri şikayetleri artıyorsa,
  • Ürün iadeleri artıyorsa,
  • Karlılık oranları azalıyorsa,
  • Stok (Envanter) miktarları artıyorsa,
  • Bulunduğu sektörde diğer işletmeler ile rekabet edemiyorsa,
  • Pazar talebine karşılık veremiyorsa,

Bu işletme yalın üretim tekniklerine başvurmalıdır.

Yalın Üretimin Tarihsel Gelişimi

Yalın üretimin babası olarak Taiichi Ohno kabul edilmektedir. Taiichi Ohno hakkında çok daha detaylı bilgiyi Wikipedia‘dan okuyabilirsiniz. Ben burada daha çok Taiichi Ohno’nun kurduğu sistem hakkında bilgi veriyor olacağım.

Taiichi Ohno, 1950’li yıllarda Amerika’da bulunan Ford şirketini inceleme imkanı bulmuş ve yaptığı gözlemler neticesinde bu sistemin çalıştığı şirket olan Toyota için uygun olmadığına düşüncesine varmıştır. Bu düşüncesi çerçevesinde şirketinde yaptığı çeşitli çalışmalar ile Toyota Üretim Sistemi’ni ortaya koymuştur. Taiichi Ohno yalın üretim tekniklerinden biri olan Just In Time yani tam zamanında üretim tekniğini (Bu teknikleri ileride ki yazılarımda çok daha detaylı ele alacağım.) şirketinde uygulamaya çalışarak, şirketinin pazar payını büyütmüş ve bulunduğu sektör içerisinde rekabet gücünü artırmıştır.

Taiichi Ohno’nun bu çalışmaları yaparken insanı odak noktasına alması aslında yalın üretim felsefesinin en önemli değerlerindendir. “İnsanlar Toyota’ya çalışmaya değil, düşünmeye giderler.” sözü de insana verdiği değeri anlatmaktadır. Kısacası yalın üretim çalışmaları Taiichi Ohno ile başlamış ve günümüzde de iyileştirmeler yapılarak devam etmektedir.

Özetle yalın üretim yukarıda dediğim gibi insanı merkeze alarak yani insana değer vererek her türlü israfın önüne geçmeyi amaçlayan teknikler bütünüdür.

Bu ilk yazım da Yalın üretimin giriş kısmını anlatmaya çalıştım. İkinci yazımda yalın üretim tekniklerinden biri olan “Değer Akışı Haritalama” tekniğini anlatıyor olacağım.

İkinci yazımda görüşmek üzere,

Sağlıcakla kalın.

 

Ümit AKPINAR

Endüstri Mühendisliği Öğrencisi

Dokuz Eylül Üniversitesi/Endüstri Mühendisliği (2018-2022)