Yapay Zeka Nedir? Türleri, Trendleri ve Geleceği

Yapay zeka (YZ) günümüzün en heyecan verici teknolojilerinden biridir. İnsan benzeri zekayı taklit etme yeteneğine sahip olan yapay zeka, birçok alanda büyük potansiyel taşımaktadır. Bu makalede, yapay zeka konusunda temel bilgilere ve teknolojinin türlerine, trendlerine ve geleceğine dair bilgilere odaklanacağız.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka, dijital bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü bir robotun, genellikle akıllı varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlanır. AI ayrıca şu şekilde tanımlanır:

 • İnsanlar Tarafından Yaratılan Akıllı Bir Varlık
 • Açıkça talimat verilmeden Görevleri akıllıca Gerçekleştirebilir.
 • Akılcı ve insancıl düşünüp hareket edebilen.

Kısacık bir teknoloji anlayışına sahip bir meslekten olmayan kişi, onu robotlara bağlar. Yapay Zekanın kendi başına hareket edebilen ve düşünebilen sonlandırıcı benzeri bir figür olduğunu söylerler. Bir yapay zeka araştırmacısına yapay zeka hakkında soru sorarsanız, bunun açıkça talimat verilmesi gerekmeden sonuç üretebilen bir dizi algoritma olduğunu söyler. Makinelerin gösterdiği zekaya Yapay Zeka denir.

Yapay Zeka, günümüz dünyasında çok popüler hale geldi. İnsanların eylemlerini öğrenmek ve taklit etmek için programlanmış makinelerdeki doğal zekanın simülasyonudur. Bu makineler deneyimle öğrenebiliyor ve insan benzeri görevleri gerçekleştirebiliyor. AI gibi teknolojiler büyümeye devam ettikçe, yaşam kalitemiz üzerinde büyük bir etkisi olacak. Bugün herkesin yapay zeka teknolojisiyle bir şekilde bağlantı kurmak istemesi, son kullanıcı olarak veya Yapay Zeka alanında kariyer peşinde olmak istemesi doğaldır.

Yapay Zekanın insan gibi davranıp davranmadığını nasıl ölçebiliriz?

Bir yapay zekanın bir insan gibi davranabileceği duruma ulaşsak bile, bu şekilde davranmaya devam edebileceğinden nasıl emin olabiliriz? Bir yapay zeka varlığının insana benzerliğini aşağıdakilere dayandırabiliriz:

 • Turing Testi
 • Bilişsel Modelleme Yaklaşımı
 • Düşünce Yasası Yaklaşımı
 • Rasyonel Ajan Yaklaşımı

Yapay Zekada Turing Testi Nedir?

Turing Testinin temeli, Yapay Zeka varlığının bir insan aracıyla konuşma yapabilmesi gerektiğidir. İnsan ajan ideal olarak bir Yapay Zeka ile konuştukları sonucuna varmamalıdır. Bu amaçlara ulaşmak için yapay zekanın şu niteliklere sahip olması gerekir:

 • Başarılı bir şekilde iletişim kurmak için Doğal Dil İşleme.
 • Bilgi Temsili onun hafızası olarak hareket eder.
 • Otomatik Akıl Yürütme, depolanan bilgileri soruları yanıtlamak ve yeni sonuçlar çıkarmak için kullanır.
 • Kalıpları tespit etmek ve yeni koşullara uyum sağlamak için Makine Öğrenimi.

Bilişsel Modelleme Yaklaşımı

Adından da anlaşılacağı gibi, bu yaklaşım İnsan Bilişine dayalı bir Yapay Zeka modeli oluşturmaya çalışır. İnsan zihninin özünü damıtmak için 3 yaklaşım vardır:

İç gözlem: Düşüncelerimizi gözlemlemek ve buna dayalı bir model oluşturmak Psikolojik Deneyler: İnsanlar üzerinde deneyler yapmak ve onların davranışlarını gözlemlemek Beyin Görüntüleme: Beynin farklı senaryolarda nasıl çalıştığını gözlemlemek için MRI kullanmak ve bunu kod aracılığıyla kopyalamak.

Düşünce Yaklaşımının Kanunları

Düşünce Yaklaşımının Kanunları

Düşünce Yasaları, zihnimizin işleyişini yöneten mantıksal ifadelerin geniş bir listesidir. Aynı yasalar kodlanabilir ve yapay zeka algoritmalarına uygulanabilir. Bu yaklaşımın sorunu, prensipte bir problemi çözmenin (kesinlikle düşünce yasalarına göre) ve pratikte çözmenin oldukça farklı olabilmesi ve bağlamsal nüansların uygulanmasını gerektirmesidir. Ayrıca, çok fazla parametre varsa bir algoritmanın kopyalayamayacağı bir sonuçtan %100 emin olmadan gerçekleştirdiğimiz bazı eylemler vardır.

Rasyonel Ajan Yaklaşımı

Rasyonel bir etmen, mevcut koşullarda mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için hareket eder.

Düşünce Yasaları yaklaşımına göre, bir varlık mantıksal ifadelere göre davranmalıdır. Ancak, farklı sonuçları ve karşılık gelen uzlaşmaları içeren çoklu sonuçların olduğu, yapılacak mantıklı bir doğru şeyin olmadığı bazı durumlar vardır. Rasyonel etmen yaklaşımı, mevcut koşullarda mümkün olan en iyi seçimi yapmaya çalışır. Bu, çok daha dinamik ve uyarlanabilir bir ajan olduğu anlamına gelir.

Artık Yapay Zekanın insan gibi davranacak şekilde nasıl tasarlanabileceğini anladığımıza göre, bu sistemlerin nasıl inşa edildiğine bir göz atalım.

Yapay Zeka (AI) Nasıl Çalışır?

Yapay Zeka (AI) Nasıl Çalışır?

Bir yapay zeka sistemi oluşturmak, bir makinedeki insan özelliklerini ve yeteneklerini tersine mühendislikle ve yapabildiklerimizi aşmak için onun hesaplama hünerini kullanmanın dikkatli bir sürecidir.

Yapay Zekanın gerçekte nasıl çalıştığını anlamak için, Yapay Zekanın çeşitli alt alanlarına derinlemesine dalmak ve bu alanların endüstrinin çeşitli alanlarına nasıl uygulanabileceğini anlamak gerekir. Ayrıca kapsamlı bir anlayış kazanmanıza yardımcı olacak bir yapay zeka kursu da alabilirsiniz.

Makine Öğrenimi: Makine öğrenimi, bir makineye geçmiş deneyimlere dayalı olarak nasıl çıkarımlarda bulunacağını ve karar vereceğini öğretir. İnsan deneyimini dahil etmek zorunda kalmadan olası bir sonuca ulaşmak için bu veri noktalarının anlamını çıkarmak için kalıpları tanımlar ve geçmiş verileri analiz eder. Verileri değerlendirerek sonuçlara varmak için yapılan bu otomasyon, işletmeler için insanlara zaman kazandırır ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur. Temel kavramları öğrenmek için yeni başlayanlar için ücretsiz bir makine öğrenimi kursuna kaydolabilirsiniz.

Makine Öğrenimi

Derin Öğrenme: Derin Öğrenme bir ML tekniğidir. Bir makineye, sonucu sınıflandırmak, sonuç çıkarmak ve tahmin etmek için girdileri katmanlar arasında işlemeyi öğretir.

Sinir Ağları: Sinir Ağları, İnsan Sinir hücrelerine benzer prensipler üzerinde çalışır. Bunlar, çeşitli temel değişkenler arasındaki ilişkiyi yakalayan ve verileri insan beyninin yaptığı gibi işleyen bir dizi algoritmadır.

Sinir Ağları

Doğal Dil İşleme: NLP, bir dili bir makine tarafından okuma, anlama ve yorumlama bilimidir. Bir makine, kullanıcının neyi iletmek istediğini anladığında, buna göre yanıt verir.

Bilgisayarla Görme: Bilgisayarla görme algoritmaları, bir görüntüyü parçalayarak ve nesnenin farklı kısımlarını inceleyerek bir görüntüyü anlamaya çalışır. Bu, önceki gözlemlere dayanarak daha iyi bir çıktı kararı vermek için makinenin bir dizi görüntüyü sınıflandırmasına ve öğrenmesine yardımcı olur.

Bilişsel Hesaplama: Bilişsel hesaplama algoritmaları, metin/konuşma/görüntüler/nesneleri bir insanın yaptığı gibi analiz ederek insan beynini taklit etmeye çalışır ve istenen çıktıyı vermeye çalışır. Ayrıca yapay zeka kurslarının başvurularını ücretsiz olarak alın.

Yapay Zeka Türleri Nelerdir?

Yukarıdaki alanların tümü aynı anda tüm AI türleri değildir. Farklı Yapay Zeka varlıkları farklı amaçlar için inşa edilmiştir ve bu şekilde çeşitlilik gösterirler. AI, Tip 1 ve Tip 2’ye (işlevselliklere göre) göre sınıflandırılabilir.

3 Tür Yapay Zeka

 • Yapay Dar Zeka
 • Yapay Genel Zeka
 • Yapay Süper Zeka

Seyfi Öztürk

Sürekli gelişim ve iyileştirme prensibiyle hareket eden ve öğrenmeye istekli endüstri mühendisliği öğrencisiyim.