ARENA SİMÜLASYON NEDİR?

Arena simülasyon programı, gerçek anlamda kurulu bir düzen veya sistemin üzerinde değişiklikler ve yenilikler yapmak için öngörü niteliğinde kullandığımız bir programdır.

Sistemler üzerinde değişiklik ve yenilik yapmak çoğu zaman zorlu süreçler gerektirir. Zaman kaybı, verimlilik kaybı, nakdi kayıplar, vb. gibi giderlere neden olmaktadır.

Sistemin girdileri, işlem süreçleri ve çıktıları arasındaki uyumu bazen de olağan dışı durumları tespit edip çözümler üretmek için tercih edilmektedir.

Farklı senaryo denemeleri yaparak, verimliliği modelleme üzerinde ölçerek birçok gideri engellemek mümkündür. Birçok farklı prosesi temsil eden modüller yardımıyla farklı alanlardaki sorunlara çözüm üretme imkânı sunmaktadır.

Arena programı ek olarak birçok eklenti sunmaktadır.  Bunlardan sık kullanılanları şu şekildedir;

 • Input Analyzer
 • OutPut Analyzer
 • Process Analyzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemin 2 farklı aşamasında kullanılmaktadır.

 1. Önceden Planlanması İstenen Sistemler: Bu sistem türünde henüz gerçek anlamda çalışılabilecek ve çıktı verecek bir sistem yoktur. Bu nedenle daha gerçekçi veriler elde edebilmek için simülasyon kullanırız.
 2. İşletmede Aktif Olan Mevcut Sistemler: Bu türde ise faal durumda olan sistem üzerinde yenilik, değişiklik, verimlilik ve çıktı analizi, sistemin durumu ve performansı gibi somut anlamda veriler elde etmek amacıyla kullanırız.

Programda sıkça kullanılan terimleri de şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Entity: Sisteme giren ve işlem gören sistemden ayrılan parçadır.
 • Variable: Sistemde var olan ya da sonradan eklenebilen değişken değerdir.
 • Queue: Sistemde proseslerde işlem sırasında veya bekleme gibi durumlarda varlıkların oluşturduğu kuyruktur.
 • Resource: Proseste işlemi yapan kişi veya makinenin oluşturduğu kapasiteye denilir.
 • Attributes: Sistemde dolaşan varlıklara sonradan eklediğimiz etiket özelliklerdir.
 • Schedule: Çizelgeleme yapılan ve sistemin çalışmasında etkili zaman özelliğidir.

Sıkça kullanıldığı alanlar;

 • Kapasite planının hazırlanması ve analiz edilmesi,
 • Kuyruk bekleme yani darboğaz olan kısmın tespiti ve çözümlenmesi,
 • Çizelgelemeye bağlı sistemler,
 • Stok yönetimi ve takibi gibi genel anlamda sıralayabiliriz.

Arena simülasyon programı nedir ve ne için kullanılır? sorularını sıkça kullanılan eklentileri ve modülleri ile anlatmaya çalıştım. Keyifli okumalar.

Feyza Sütcü

Feyza Sütcü

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu, artık bir Endüstri Mühendisi ve her zaman mükemmeli isteyen bir çeyrek mühendis.