Gizli Direnç: ERP Projelerinin Korkulu Rüyası

ERP proje sürecinde karşılaşılan gizli dirençler, projenin başarısını ciddi anlamda etkileyebilir. Bu tarz dirençler genellikle şirketlerdeki ekibin, mevcut iş süreçlerindeki değişikliklerden duyduğu endişe veya yeni yazılım ve akışlara karşı olan isteksizlikten kaynaklanır. Özellikle, çalışanlar kendi rutinlerinin bozulacağından veya mevcut becerilerinin yetersiz kalacağından endişe edebilirler. Bu tür duygular, çalışanların ERP projesine açıkça karşı çıkmalarına veya daha sık rastlanan bir durum olarak, gizli bir şekilde direnç göstermelerine yol açabilir. Gizli direnç, çalışanların yeni sistemleri benimsemekten kaçınmaları, eğitimlere katılmamaları veya yeni süreçleri uygulamada gönülsüz davranmaları şeklinde kendini gösterebilir.

ERP projelerinde karşılaşılan bir diğer sorun ise, bazı çalışanların projenin başarısız olmasını isteyerek, bu durumu fırsata çevirmeye çalışmalarıdır. Bu kişiler, projedeki aksaklıkları ve gecikmeleri, yazılım firmasının hataları olarak göstermeye çalışabilirler. Örneğin, “Ben istedim ve bakın 1 acay geçmiş ancak firma bana dönüş yapmamış.” gibi ifadelerle, projenin başarısızlığını yazılım firmasına atfetmeye çalışırlar. Bu tür durumlar, projenin ilerleyişini olumsuz etkileyebilir ve gereksiz gerginliklere yol açabilir.

ERP projelerinin başarılı olabilmesi için, bu tür gizli dirençlerin erken aşamada tespit edilmesi ve yönetilmesi çok önemlidir. İletişim ve eğitim programları ile çalışanların endişelerini gidermek, onları projenin bir parçası olarak hissettirmek ve süreçteki herkesin katılımını sağlamak, bu tür problemlerin üstesinden gelmede kritik rol oynar.