ERP Yazılımlarının Avantajları Nelerdir?

Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımının, yetenekli bir kişi tarafından karlı avantajlara dönüştürülebilecek çok sayıda güçlü fırsat sunduğundan sıkça bahsedilmektedir. Öyleyse, kurumsal sistemlerin potansiyel faydalarını kısaca inceleyelim ve gözden geçirelim.

Daha Yüksek Yönetim Performansı

ERP çözümleri, insan kaynakları, üretim, satış, müşteri desteği, envanter ve tedarik dahil olmak üzere yönetim gerektiren kurumsal faaliyetlerin tüm yönleri arasında bağlantılar kuran bir veri merkezi görevi görür. ERP yazılımları, bilgisayar teknolojileri yardımıyla en hızlı ve en etkili şekilde otomatik yani belirli ve düzenli bir süreç üzerinden veri işlemeyi sağlar.

Birincil avantaj olarak, kurumsal kaynak planlama çözümleri yani ERP yazılımları, evrak işlerini ve manuel veri girişi ihtiyacını büyük ölçüde azaltır. Veri sadece 1 kez girilir. Bu avantaj, üretim akışını kesintiye uğratabilecek önemli ölçüde daha az insan hatası olasılığı ile sonuçlanır. Ek olarak, kağıt üzerinde depolanan verileri dijital formata dönüştürmeye gerek de yoktur, bu da ilgili insan kaynaklarının başka bir yere yönlendirilmesine izin verir. Ek olarak insanların günlük sosyal durumlarının iş hayatlarına etkisi ciddi oranda azalmış olur.

Bilginin Doğruluğu ve Kullanılabilirliği

Bu, bir şekilde bu listede sunulan diğer tüm kurumsal kaynak planlama avantajlarını etkileyen temel avantajdır. Gelişmiş ERP sistemleri, örneğin üretim, satış, sarf malzemeleri veya müşterilerle ilgili bilgilerin etkili ve merkezi bir şekilde toplanmasını, işlenmesini ve depolanmasını sağlar. Bu nedenle, eski veya yinelenen kayıtları kaldırmak için düzenli kontrollere ve senkronizasyona ihtiyaç duyan bir dizi ayrı veritabanı yerine tek bir veri sistemi kullanılır ve bakımı yapılır. Böylece tüm departmanlar sadece tek bir ERP yazılımı üzerinden tüm süreçlerini yönetmiş olur.

Her türden verinin artan kalitesi, ilgili herhangi bir departmandaki personele kolay erişilebilirliğiyle birleştiğinde, işletmenin tüm seviyelerinde daha fazla performans optimizasyonu sağlayan paha biçilmez bir başarıdır. Özellikle tedarik zinciri ve envanter yönetimi, ERP uygulamasından en çok yararlanan faaliyettir. Çünkü stok ve üretimdeki maliyetleri kontrol altında tutmak işletmelerin uzun dönemde sürdürülebilir karlılığı için çok önemlidir.

Geliştirilmiş Koordinasyon

İşle ilgili tüm verileri içeren birleşik sistem, kurumsal şubeler veya departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirir. ERP yazılımı, tüm şirket genelindeki iletişim gecikmelerini azaltarak verimliliğini artırır.

Hassas Planlama

İş bilgilerinin yetkisel bazlı özelleşmiş olarak tümüne kolay erişim sağlanır. Şirketin yönetim personeli ve iş analistleri, yeni stratejiler tasarlamak veya mevcut stratejide iyileştirmeler önermek için birleştirilmiş verileri daha etkili bir şekilde kullanabilir. Yani alınan tüm kararlar veriye dayalı olarak ERP yazılımları referansı ile sağlanmış olur.

Gelişmiş Paporlar

Daha az evrak işi ve departmanlar arasındaki gelişmiş iletişimin bir sonucu olarak ERP yazılımı, finanstan envantere, müşteri davranışından teknik bakıma kadar her türlü raporun hızlı ve kolay bir şekilde sunulması için uygun ortamı sağlamış olur. Ek olarak geriye dönük derinlemesine veri analizi yapabilmenin de önüne açar.

Ölçeklenebilirlik ve Esneklik

ERP yazılımının diğer bir doğal faydası, ölçeğini mevcut ihtiyaçlara ve koşullara göre ayarlamaya izin veren modüler yapısı ile belirlenir. Bu özellik sayesinde bir kaynak planlama sistemi olarak ERP yazılımları, şirketin her kademede büyümesine veya küçülmesine kolaylıkla uyum sağlar. Yani hangi ölçekte olursak olalım bu yazılımları işletmemizi adapte etmemiz kritik öneme sahiptir.

Yeni ürünlerin, personellerin, üretim tesislerinin, tedarikçilerin, departmanların vb. ortaya çıkması gibi şirket yapısı ve işleyişindeki en önemsiz değişiklikler bile ERP çözümlerinin yüksek esnekliğini gerektirir. Büyüme ister üretim artışı, envanter genişletme, ister yeni işlevlerin, hizmetlerin veya kullanıcıların eklenmesini içeriyor olsun, ERP sistemleri tüm bu değişiklikleri ve çok daha fazlasını çözmemiz için gerekli ortamı bizlere sağlamış olur.

Maliyet Etkinliği

Azalan evrak işlerinin ve günlük rutinlerin optimizasyonunun bir sonucu olarak, çoğu – tekrarlayan görevlerin azalması, ERP sistemleri, idari ihtiyaçlarda maliyetleri düşürmeye izin verir. Ayrıca, kaynak planlama çözümleri, lojistik, stok ve tedarik yönetimi ve diğerleri gibi çeşitli bilgi taleplerini ve onaylarını içeren iş operasyonlarını büyük ölçüde de hızlandırır.

Yönetim Sistemlerine Daha Kolay Erişim

Kaynak planlama bağlamındaki özel ihtiyaçlara göre, ERP sistemleri bulut teknolojileri ile geliştirilmiş web veya mobil uygulamalar olarak da uygulanabilir. Bu şekilde akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar veya diğer taşınabilir cihazlarda çalışabilir ve her zaman ve neredeyse her yerden erişilebilirler.

İyileştirilmiş Müşteri Hizmetleri

Gelişmiş ERP yazılımının bir diğer pratik yararı, müşteri ilişkileri yönetiminin optimizasyonudur. Merkezi bir veri depolama, satış yöneticilerinin ve müşteri destek personelinin müşterilerle iletişim kurmasını kolaylaştıran ve müşterilerin isteklerine yanıt vermeden önce gecikmeyi azaltan satış ve müşteri ile ilgili tüm gerekli bilgileri toplar.

Gelişmiş doğrulukla müşteri geçmişine daha hızlı erişim, burada listelenen diğer faydalara da katkıda bulunur. Örneğin, müşteri davranış modellerine ilişkin doğru bir şekilde toplanan ve analiz edilen veriler, strateji optimizasyonlarına veya buna göre ve uygun zamanda yerine getirilmesi gereken daha kesin talep tahminlerine yol açabilir. Ek olarak müşteriden gelen bir talep ile ilişkili verilere hızlı ulaşıp, müşteri anında dönüş yapabilme kabiliyeti de sağlanacağı için ERP yazılımları müşteri geliştirme süreçlerine de olumlu katkı sağlamış olur.

Piyasada Daha İyi Rekabet Gücü

Bu son fayda, aslında iş karları perspektifinde aktarılan yukarıda bahsedilen tüm avantajların özetidir. Önemli olan nokta, ERP sistemlerinin işletmeye en çok ihtiyaç duyulan rekabet avantajını, rakiplerinden daha iyi performans göstermesi için ekstra bir cihaz sağlamasıdır. Bazı şirketler, zamanla kanıtlanmış yöntemlere bağlı kalırken veya sadece ERP çözümlerini karşılayamazken, diğerleri işlerini teknolojik gelişmelerle geliştirir ve kar elde eder.