Dengeli İşletme ve Veri Hakimiyetinin Önemi

İmalat sektöründeki önemli endüstriyel gelişmeler sonrası şirketler yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşulları içerisinde rekabet üstünlüklerini devam ettirebilme adına bazı kritik stratejik hamleler geliştirmişlerdir. İşte Almanya’dan yola çıkan Endüstri 4.0 da bu stratejilerden birinin adıdır. Ve gün geçtikçe artan rekabet açısından ülkemize de yaklaşmaktadır.

Endüstri 4.0 stratejisinin de hedeflediği üzere üretkenlik günümüz teknolojik imkanlar sayesinde hem kolay hem de geri dönüşü yakın zamanda alınacak konumdadır.

Üretkenlik ile maliyetlerin azaltılması birbirinden bağımsız değildir, birlikte çalışılmalıdır.

Sadece burada dikkat etmemiz gereken 3 unsuru belirtmek istiyorum. Üretkenlik amacıyla yaptığımız yatırımlar sonrası;

  • Daha fazla satış yapıyor muyuz yani Kısıtlar Teorisindeki Throughput artıyor mu?
  • Bordrodaki insan sayısına bağlı olarak İşletme Giderlerimiz azalıyor mu?
  • Stoklar azalıyor mu?

Tartışmasız her işletme satışlarının artması ile birlikte stoklarının ve işletme giderlerinin düşmesinden yanadır. Tabii ki hepsi birden olursa mükemmel olur.

O zaman amacımız: Hem envanteri hem de işletme giderlerini azaltırken Throughput’u yani satışları arttırmak olmalıdır diyebiliriz. Eğer yaptığımız üretkenlik yatırımları Throughput’u yani satışları arttırırken diğer ikisini azaltırsa o zaman para kazanılacağı aşikardır.

Benim için öncelik üretim, daha sonra satıştır!

Bu teori aksine ise birçok imalat yapan işletmenin “benim için öncelik üretim daha sonra satıştır.” bakışı ise günümüz rekabet ortamında günden güne zorluk yaşatan bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. “eğer bir şirket depoları doldurmak için imalat yaparsa, ayakta kalabilir mi?” sorusunu da sorarak bu mantığın doğru olmadığını da net olarak görebiliriz.

Dengeli işletme veri hakimiyeti olan ve kapsamlı veri yönetimi yapabilen işletmedir.

İşin özeti Dengeli İşletme olup olmadığını her işveren, her üretim müdürü, her fabrika müdürü, her genel müdür veya her çalışan kendine sormalıdır. Buradaki olay her kişinin ve kaynağın kapasitesinin kesinlikle pazar talebine göre dengelenmesinin başarılıp başarılmadığıdır. Koşulların sürekli değiştiği günümüzde de Dengeli İşletme olabilmek için veri hakimiyeti ve kapsamlı veri yönetimi son derece kritik noktadır ve mutlaka itina ile üzerinde durulmalıdır.

Gelecekte sadece veri satışının yapılıp, bazı işletmelerin milyonlarca TL kazanacağı da konuşulmaya başlanmıştır.

Çok değerli vaktinizi ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim,

Faydalı olması dileğiyle,

Saygılarımla,

Ahmet Savaş Göktürk