YALIN ÜRETİM METOTLARINDAN “HEIJUNKA TEKNİĞİ”

Yalın düşünce tarzı, Türkiye’de pek çok firma tarafından yoğun olarak benimsenmeye başlamıştır. Yalın düşünce tarzı üretime entegre edildiğinde yalın üretim olarak kabul edilebilir. Yalın üretimi uygulayabilmek için pek çok metot bulunmaktadır. Bu metotlardan birisi olan Heijunka tekniğini sizlere anlatacağım.

Heijunka tekniği, üretim planının daha düzgün olmasını sağlayarak mevcut kaynakların kullanımını etkin duruma getirerek değer akışını verimli duruma getirmeyi hedefleyen tekniktir.

Heijunka tekniği, üretim planındaki değişikliklere kolay adapte olma konusunda başarılı bir tekniktir.Bu tekniğin en önemli amacı ; üretim planının günlük olarak değişmesinden ziyade sabit bir planla hareket edebilmeyi sağlayarak çalışanlar için stresin minimuma indirildiği bir ortam sağlamaktır.

Heijunka, kısaca talep dengesizliğinin sebebiyet verdiği olumsuzlukları ortadan kaldıran üretim sistemi yöntemidir.

Üretim dengelemesine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Her işletme stoksuz, fazla mesaisiz ve aksamasız bir üretim sistemi ister. İdeal üretim yönetimi bu şekilde olmalıdır. Bunun için heijunka tekniği kullanılabilecek en önemli tekniklerden birisidir.

Heijunka tekniği uygulanırken öncelikli olarak beklenen taleplerin anlaşılması önemlidir. Talepler eğer dönemsel olarak belirlendiyse sezon aralıklarından çıkarımlar yapılabilir. Eğer dönemsel olarak değilse geçmiş ve gelecek durumları göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılabilir.

Üretilen ürünlerin sıralı olarak kapasitesi üzerinde bulunan zaman yüklerinin değerlendirilmesi yapılarak hesaplamaları yapılmalıdır. Hazırladığımız veriler doğrultusunda ortalama sapmanın standart sapmanın dışına çıkıp çıkmadığını tespit edebiliriz. En son olarak sıralama belirlenirken ürün adetlerine bakarak sıralama yapılabilir.

HEIJUNKA ÖRNEĞİ:
A,B,C,D ürünlerinden sırayla 3,3,2,2 adetlerde üreten bir firma vardır. Bu firma bu üretim sırasını;A,A,A,B,B,B,C,C,D,D sırasıyla üretecektir.Fakat seyrek sipariş göndermenin müşteri açısından yaratacağı olumsuz etkinin bilincinde olan bir tedarikçi,bu durumu önlemek adına model değişikliği için harcanan sürenin azaltılması için yalın üretim tekniklerinden heijunkayı uygularsa olumsuz etkiyi çözecektir. Bunun için “A,B,C,D,A,B,C,D,A,B” şeklinde olmalıdır.

Yazımı okurken keyif almış olmanızı temenni ediyorum ve sizleri bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle uğurluyorum:)

HURİYE BÜŞRA ÖZTÜRK
Necmettin Erbakan ÜNİVERSİTESİ
Endüstri Mühendisliği(İngilizce)
3.sınıf öğrencisi

Diğer yazılarımı okumak için blog adresimi ziyaret edebilirsiniz.