ERP Nedir? Şirketler Neden ERP Kullanır?

İngilizce açılımı Enterprise Resource Planning, Türkçe açılımı ise Kurumsal Kaynak Planlama olan ERP yazılımları kurumların dahili ve harici bilgilerini tek bir bütünleşik çözümde birleştiren bir bilgi sistemidir diyebiliriz. Yani farklı bir tabir ile Muhasebe, Satış, Satınalma, Sevkiyat, Üretim, Satış Sonrası Hizmetler gibi tüm departmanları birbirlerine bağlayan teknoloji alt yapısıdır ERP.

ERP yani KKP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri ile örneğin satış personeli satış siparişinin girişini yaptığı zaman gerekli verilerin hepsi muhasebe, depo, üretim gibi birimlere de direkt olarak ulaşabilmekte, böylece veri sadece 1 kere girilip, diğer birimler/departmanlar o girilen veri üzerinden işlem yapmaktadır. Özetle ERP yani Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) yazılımı şirketlerin entegre yönetim sistemidir diyebiliriz.

Bu durumda ERP (KKP) yazılımları işletmelere veri yönetimi olanağı kılmakta ve işlerini daha verimli ve kolay yönetmelerini sağlayacak altyapıyı sunmaktadır.

Şirketler Neden ERP kullanır?

Verimlilik: Şirketlerde işlemlerin manuel olarak yürütülmesi, şirketlerin performansını etkileyen, çaba ve kaynakların gerektirdiği şekilde zaman kaybını içerir. ERP yani KKP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları ise bu zaman kaybını ortadan kaldıracak ve daha fazla organizasyon verimliliğini geliştirme eğilimi ile otomasyona odaklanacak.

Analiz: Şirketler her zaman analiz yapmaya yardımcı olan verileri oluşturacak raporlar üretmeye ihtiyaç duyarlar. ERP yazılımları da iş ayrıntılarının analiz edilmesini ve işlem yapılmasını sağlayan gelir ve gider tablosu gibi çeşitli raporlar oluşturulmasına olanak sağlar.

Envanter Yönetimi: İşletmenin günlük üretim sürecini idare etmek için envantere ihtiyacı vardır. ERP yani KKP yazılımı, üretimi durdurmamak için gerekli tüm stokların stokta mevcut olduğundan emin olmanızı sağlar.