ERP ile Entegre Kullanılan Sistemler

Dijital dönüşüm ile birlikte ERP sistemleri de kimlik değişimine uğruyor. Bu pozitif yönlü bir değişim olmakla beraber şirketlerin stratejik yönetimi, rekabet güçlerini ve kârlılıklarını artırma, gelecek vizyonunu belirlemede vazgeçilmez iş ortağı olmaya devam ediyor.

Günümüzde artık kurumsal iş çözümleri dijital dünyaya uyumlu ve akıllı olmak zorunda. Bu sebeple üretim ve perakende gibi planlama ve programlamanın yoğun olduğu sektörlerde kurumsal kaynak planlaması (ERP) ile entegre olabilen, üretim ve dağıtım süreçlerini optimize etmek için gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS), tedarik zinciri yönetimi (SCM), iş süreçleri yönetimi (BPM), üretim yönetim sistemi (MES), nesnelerin interneti (IoT), ambar yönetim sistemi (WMS) gibi verimliliği optimize etmek için kuruluşlar tarafından kullanılan yaygın uygulamalardır. Bu makalede APS, SCM, BPM, IoT ve WMS sistemlerini araştırıyoruz.

APS Nedir?

Sınırlı kaynakları ve kısıtları dikkate alarak gerçekçi program oluşturmaya ve bunları korumaya yardımcı olan bir üretim planlama ve çizelgeleme aracıdır. Gerçekçi hesaplamalar ile müşteri talebini karşılamak, beklemeleri azaltmak, kapasite kullanımını maksimize etmek, üretkenliği iyileştirerek nakit akışını güçlendirmek, her bir iş emrini takip etmek ve potansiyel problemlerin önüne geçmek için kullanılan bir yazılımdır.

SCM Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management), ürün veya hizmetin üreticiden tüketiciye kadar olan yolculuğundaki tüm süreçlerin A’dan Z’ye en verimli şekilde tasarlanması ve en uygun biçime getirilmesidir. Bu sayede müşteriye ulaştırılacak olan ürün doğru yerde, doğru zamanda iletilerek müşteri memnuniyeti ve sadakati artar. Planlı ve düzgün işleyen bir tedarik zinciri yönetim sistemi, pazardaki talebi ve öngörülemeyen talep oluşumlarına hızlı bir şekilde cevap verir.

BPM Nedir?

İş Süreçleri Yönetimi olarak da adlandırılan BPM, firmaların iş yapma şekillerini modellemek için şirket içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşım ile ele alan bir yöntemdir. Şirketlerde verimliliğin artmasını sağlarken kârlılığı artırmanın en önemli bileşenlerinden biri iş süreçlerinin iyileştirilmesidir. İş akışını yeniden modellemeyi ve işletme genelinde standartlaştırmayı sağlar. Bu sayede iş süreçleri hızlanır ve yönetim kalitesini artırır. İş akışının daha sistemli ve yalın hale gelmesiyle tekrar eden işlemlerin belli bir düzen ve sıralama ile gerçekleşmesini sağlar.

MES Nedir?

MES bilgi sistemi, Üretim Yönetim Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Üretim sürecinin tüm aşamalarını değerlendirilmesi için tüm bilgilerin elde edilmesini sağlar. Üretime ait bütün ekipmanlar sistemde izlenebilir ve yönetilerek performans ve kalite artırılmasına odaklanır. Üretimden anlık bilgiler ileterek verimliliği ve etkinliğin ölçümünü sağlar. Üretim hattı ve çalışanların üretim sürecindeki etkinliklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

WMS Nedir?

Depo yönetim sistemi (WMS), bir kuruluşun depo, dağıtım merkezini ve operasyonlarını optimize etmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Depo yönetim sistemi, stoğun depoya girmesinden müşteriye sevk edilmesine kadarki tüm sürecin yönetmesini sağlar. Sistemin amacı, hem verimliliği hem de maliyetleri optimize ederken doğru malı doğru zamanda temin edebilmesini sağlamaktır.

Sonuç

Hangi yazılımın kullanıldığı fark etmeksizin; entegre yazılımın kullanıldığı bölümde bir sorun çıktığında bu sorun ERP sistemine yansıtılmaz. Entegre yazılım kendi içerisinde hareketleri ERP’ye ulaştırmadan çözer, sonuç ve çıktıları ERP sistemine gönderir.

Kendi içerisinde onay mekanizması barındırmayan ve ERP ile entegrasyon süreci zor olan ek yazılımlar iş süreçlerini aksatır. Bunun yerine ERP sistemleri ile tümüyle entegre olan ek sistemler tercih edilmektedir. Bu entegre sistemler ERP içerisine gömülü olduğu için onay mekanizmaları sayesinde ürettikleri verileri anlık olarak ERP sistemlerine aktarabilmektedir.

 

 

“Bilgi paylaştıkça güzeldir.”

 

Beyza Aydoğan

Endüstri Mühendisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Endüstri Mühendisliği (2016-2020)