Tedarik Zinciri ve Değer Zinciri Arasındaki Fark Nedir?

Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri arasındaki fark genelde karıştırılan veya bir tarafa ağırlık verilip diğer tarafın aksatıldığı çok önemli 2 kavramdır.

Tedarik zinciri müşterilerin isteklerini yerine getirmek için tüm tarafların söz konusu olduğu bir süreç iken, Değer Zinciri ise bu sürecin gerçekleşirken içinde bulunduğu bir dizi birbirleri ile ilişkili etkinliklerin rekabet avantajı yaratabilecek konuma getirilmesi diyebiliriz.

Harvard Üniversitesi İşletme Bölümünde Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Profesör olan Michael Everett Porter ise Değer Zinciri fikrine öncülük etmektedir. Bahsetmiş olduğu Değer Zincirindeki 5 adım ise şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Inbound Lojistik,
 • Operasyonlar,
 • Outbound Lojistik,
 • Pazarlama ve Satış,
 • Hizmetler

Değer Zincirindeki bu adımlar birincil adım olarak da nitelendirilmek olup, işletmelere sattıkları malzeme ya da sundukları hizmetin müşterilerine sağlama maliyetinde pozitif yönde değer yaratmaktadır. Bu 5 adımdan herhangi birini bile faaliyetlerinde maksimum düzeyde kullanan bir işletmenin kendi sektöründe rekabet avantajı sağlaması oldukça mümkündür.

 • Inbound lojistik, temin etme, depolama ve stok yönetimini içerir.
 • Operasyonlar, girdileri ürün haline dönüştürmek için değer oluşturma faaliyetleridir.
 • Outbound Lojistik, müşteriye bitmiş ürünü ulaştırmak için gereken görevleri içerir.
 • Pazarlama ve Satış aktiviteleri, ürünleri satın almak için alıcı bulma faaliyetleri ile ilişkili bir süreçtir.
 • Hizmetler, satılan ürünlerin değerini arttırmak için satış sonrası gerçekleşen bakım, müşteri desteği gibi faaliyetleri içerir.

Değer Zincirini destekleyen önemli ikincil aktiviteler ise Satın alma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Teknoloji Yatırımı ve Altyapıdır.

Tedarik Zinciri ise bilgileri, ürünleri, malzemeleri, bir ürününün satılması ve yaratılmasının farklı adımlarını yani tüm akışı kapsar. Bu akıştaki her adım firmanın ürünü/hizmeti yaratması, üretmesi, satış için bir yere taşıması ve daha sonra satması o firmanın tedarik zincirini ifade eder. Tedarik zinciri müşteri talebinin gerçekleşmesi ve müşteri talebinin alınması dahil tüm fonksiyonları kapsar.

Bu fonksiyonlar;

 • Ürün Geliştirme,
 • Pazarlama,
 • Operasyonlar,
 • Dağıtım,
 • Finans ve
 • Müşteri hizmetlerini kapsar.

Çok değerli vaktinizi ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim,

Faydalı olması dileğiyle,

Saygılarımla,

Ahmet Savaş Göktürk